Innhold

Digitalt frokostmøte for NBFs medlemsbedrifter "MVA på elbil fra 2022 - eller..?"

  • 30. jun 2021Kl. 09:00–10:00
  • Kun for NBF-medlemmer Gratis

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Det store spørsmålet er når politikerne starter innfasingen av mva på elbil. I tillegg er det fremdeles et åpent spørsmål hvordan de har tenkt å gjøre dette.

NBF har dypdykket i problemstillingen. Hvilken effekt vil innføringen ha? Hvordan innvirker ulike modeller for innføring? Dette er fremdeles ikke landet politisk, mye kan skje og de ulike partiene har ulike meninger. Men det er et stort flertall for å innføre mva på elbiler, men fra når og hvordan er fremdeles usikkert.

Det som er sikkert er at Norge har fått tillatelse fra ESA for å videreføre mva-fritaket også i 2022. Det er og sikkert at innfasingen av mva vil skje i løpet av neste stortingsperiode og det vil påvirke bilbransjen. NBF har sett nærmere på konsekvensene.  

Velkommen til frokostmøte med Stig Morten Nilsen der vi presenterer NBFs analyser og tanker. Og vi inviterer alle til å komme med sine refleksjoner og meninger om temaet.

SMN blid websize.jpg

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.