Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Digitalt frokostmøte om den nye bransjenormen for vurdering av unormal slitasje på leasingbiler samt elbilveilederen

  • 2. des 2020Kl. 09:00–10:00
  • Gratis Kun for NBF-medlemmer

I et bilmarked hvor stadig flere velger å lease bil har NBF sammen med representanter fra bilbransjen, Finansieringsselskapenes Forening, NAF og Viking Kontroll utarbeidet en veiledning for tilbakelevering av leasing- og leiebiler. Fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander informerer nærmere om den rykende ferske bransjenormen og hvordan den skal tas i bruk. Fagsjef forhandler- og verksteddrift Knut Martin Breivik orienterer om elbilveilederen.

I et bilmarked hvor stadig flere velger å lease bil har NBF sammen med representanter fra bilbransjen, Finansieringsselskapenes Forening, NAF og Viking Kontroll utarbeidet en veiledning for tilbakelevering av leasing- og leiebiler. Fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander informerer nærmere om den rykende ferske bransjenormen og hvordan den skal tas i bruk. 

I møtet får du også høre om elbilveilederen. Her får du nyttige tips om ting å tenke på ved overlevering av elbil fra fagsjef forhandler- og verksteddrift Knut Martin Breivik. 

Foredragets målgruppe er salgsavdelinger hos NBFs medlemsbedrifter. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.