Norges Bilbransjeforbund

Innhold

  • 25. nov 2020Kl. 09:00–10:00
  • Gratis Kun for NBF-medlemmer

Direktør økonomi og forretningsstøtte i NBF, Erik Lillejord orienterer om elementene i den nye kompensasjonsordningen for næringslivet og NBF-advokat Line Marie Dolles orienterer om aktuelle problemstillinger rundt dagens permitteringsregelverk. 

Direktør økonomi og forretningsstøtte i NBF, Erik Lillejord, orienterer om elementene i den nye kompensasjonsordningen for næringslivet og NBF-advokat Line Marie Dolles orienterer om aktuelle problemstillinger rundt dagens permitteringsregelverk. 

Foredragets målgruppe er daglige ledere og mellomledere i NBFs medlemsbedrifter. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.