Norges Bilbransjeforbund

Innhold

  • 9. des 2020Kl. 09:00–10:00
  • Gratis Kun for NBF-medlemmer

Hvordan blir bilavgiftene i 2021? Det er statsbudsjettet som bestemmer. Nå forhandler regjeringspartiene med FrP. Innen 9. desember forventer vi at de har kommet til enighet og vi vet bilavgiftsfasiten for 2021. Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland orienterer om betydningen av statsbudsjettet for bilbransjen.

Hvordan blir bilavgiftene i 2021? Det er statsbudsjettet som bestemmer. Nå forhandler regjeringspartiene med FrP. Innen 9. desember forventer vi at de har kommet til enighet og vi vet bilavgiftsfasiten for 2021.

Kommunikasjonssjef i NBF, Egil Steinsland orienterer om betydningen av statsbudsjettet for bilbransjen.

Foredragets målgruppe er daglige ledere og mellomledere i NBFs medlemsbedrifter.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.