Innhold

Digitalt kurs i verkstedforskrift - FULLTEGNET

  • 14. jan 2021Kl. 10:00–12:00
  • 750,- Kurset er kun for NBF-medlemmer.
  • Påmeldingsfrist 10.01.21

Den 01. november 2020 var dato for ikrafttredelse av ny verkstedforskrift. Den nye forskriften innebærer mange viktige endringer, som berører samtlige godkjente verksteder. Nå tilbyr NBF digitalt kurs i ny verkstedforskrift slik at du enkelt kan tilegne deg nødvendig kunnskap om den nye forskriften.

Det har lenge vært behov for en omfattende revisjon av verkstedforskriften og nå kommer det endelig en ny forskrift med en rekke oppdaterte krav. Forskriften regulerer godkjente verksteder og virksomheter med såkalt særlig arbeidstillatelse, og de ansvarlige for disse verkstedene og virksomhetene bør ha god kjennskap til innholdet i den nye forskriften. Målet med NBF sitt kurstilbud er nettopp å gi deltakerne denne kunnskapen.

Kursene gjennomføres digitalt ved hjelp av Teams. Dette gjør at den enkelte deltaker kan delta uten fysisk å måtte være tilstede.

Kursene har en varighet på to timer fra kl. 10:00 til 12:00, og er kun for medlemmer i NBF. Antall deltakere pr. kurs er begrenset til 20 deltakere og prisen pr. kursdeltaker er 750,- kroner.

Av praktiske grunner er det beregnet å kun være en deltaker pr oppkobling.

Noen dager før kurset vil alle som er påmeldt motta en egen kalenderinvitasjon med nødvendig link til Teams.