Innhold

Generalforsamling

  • 27. apr 2021Kl. 10:00–12:00

Som følge av viruspandemien og smittevern avholdes generalforsamlingen digitalt. En kalenderinvitasjon med lenke til det digitale møterommet i Teams sendes påmeldte deltagere i forkant av generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen gjøres via lenken over.

Årsmeldingen og dokumenter til generalforsamlingen, herunder regnskap for 2020, ligger i din digitale verktøykasse >

Valgkomiteens innstilling blir publisert på hjemmesiden til NBF så snart den er klar.

Generalforsamlingen er kun åpen for medlemmer i NBF.