Norges Bilbransjeforbund

Innhold

HMS e-læring

  • Gratis for NBF-medlemmer

Arbeidsmiljølovens § 3.5, krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Som NBF medlem får du tilgang på et gratis nettkurs.

Opplæringsprogrammet tar deg med inn i en fiktiv bedrift som man blir kjent med gjennom flere filmsnutter. Kurset tar blant annet for seg lovkrav knyttet til HMS-arbeid i bilbransjen.

Nettkurset er enkelt å gjennomføre i en hektisk hverdag.

Kravet er at øverste leder skal ha dette kurset, men NBF anbefaler at alle med personalansvar tar kurset. Har du noen nye i lederrollen, bør kurset gjennomføres.

NB! God HMS er lønnsomt.

Kurset gjennomføres via internett (chrome) og har en varighet på maks 4 timer. Etter gjennomført kurs mottar deltaker kursbevis.