Nettkurs i arbeidsrett og personalhåndtering november 2021

  • 9. nov 2021Kl. 09:00–11:00
  • Kr. 750,- Kurset er kun for NBF-medlemmer.

Kurset tar for seg ulike problemstillinger som ledere møter på i hverdagen i forbindelse med ansettelser, oppfølgning i prøvetiden, oppfølgning av ansatte med høyt sykefravær og regler ved opphør av arbeidsforhold.

Det legges hovedvekt på de krav som stilles til saklige og gode prosesser i arbeidsforhold og arbeidsgivers styringsrett.

Kurset er praktisk rettet og inneholder eksempler på problemstillinger arbeidsgiver møter på og må håndtere i det daglige.

Foto: NTB