Veiledning for bruk av årsprøvekjennemerker

Årsprøvekjennemerker er et viktig arbeidsverktøy både for bilforretninger og bilverksteder i Norge, som svært mange av Norges Bilbransjeforbund sine medlemsbedrifter benytter daglig. NBF har utarbeidet en veiledning for bruk av årsprøvekjennemerker.

Statens vegvesen gjennomfører tilsyn og kontroller i bruken av årsprøvekjennemerker, og har i møter med NBF gitt tilbakemeldinger om at det ved disse kontrollene avdekkes misbruk og feiltolkning av regelverket knyttet til bruken av årsprøvekjennemerker. Våre medlemmer forteller også om inndragelse av skilter som følge av at de har feiltolket eller misforstått regelverket. 

I et 18-siders dokument reguleres både kriteriene for tildeling og reglene for bruk av årsprøvekjennemerker. Mange synes dette regelverket er omfattende og tungt å lese, og er kanskje heller ikke lett tilgjengelig i en travel hverdag. NBF har ønsket å gjøre noe med dette, og bidra til at det blir enklere å overholde regelverket og unngå inndragelse av prøvekjennemerker.             

Se veilederen her >

Veiledningen tar for seg de viktigste kriteriene for tildeling og bruk av årsprøvekjennemerker. Bruksområder og krav knyttet til bruksområdene, generelle regler og krav til kjøreseddel og dokumenter som skal medbringes under kjøring er eksempler på hva veiledningen gir informasjon om.

Ett eksempel som det ofte slurves med er utfylling av kjøresedler. Det skal utstedes kjøreseddel for all kjøring med årsprøvekjennemerker, og gjenpart av disse skal oppbevares hos innehaveren i minst ett år. Ved tilsyn er dette bl.a. en viktig dokumentasjon på at innehaveren har tilstrekkelig behov for årsprøvekjennemerkene. Dersom denne dokumentasjonen mangler kan Statens vegvesen inndra kjennemerkene med bakgrunn i manglende behov. Hvis man innehar flere sett med prøvekjennemerker er det også viktig å dokumentere jevn og hyppig bruk av alle skiltsettene.  

Det er også viktig å merke seg at prøvekjennemerker kun kan benyttes på uregistrerte kjøretøy. Kjøretøyet må være avregistrert i Autosys / Autoreg, det er ikke tilstrekkelig å kun demontere kjøretøyets ordinære skilter. 

For å sikre at innholdet dekker gjeldende regelverk har vi konferert med Statens vegvesen, og de har også hatt veiledningen til gjennomlesing før den offentliggjøres.

Se veilederen her >