Få oversikt over bedriftens luftmålinger

EXPO Online gir deg full oversikt over din virksomhets luftmålinger, trygt og helt uten ekstra kostnader. Det er bare å registrere tidligere og fremtidige målinger.

Få bedre oversikt over egne eksponeringsmålinger dokumentert i en sikker database som vil være tilgjengelig i fremtiden. Du kan få tilgang til bransjenivå.

Vi oppfordrer medlemmene til å benytte seg av denne unike løsningen!

Se en film

Les mer om EXPO her>