Herdeplast kan skade helsen din

Herdeplast inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Denne brosjyren gir deg informasjon om herdeplast, og råd om hvordan du bør beskytte deg når du må arbeide med disse produktene.

Eksem og andre hudproblemer er de vanligste helseskader, men øyne og luftveier kan også bli skadet. Kjemikalieforskriften krever at arbeid med farlige stoffer skal risikovurderes. Det inkluderer arbeid med herdeplast. Dersom det er flere produkter å velge mellom: Velg alltid det som er minst helsefarlig.

Her kan du lese om arbeid med herdeplast >

Se også bakerst i brosjyren for flere referanser til regelverk og annet nyttig materiell. Bakerst finnes også en oversikt over ulike plasttyper og hvilke kjemiske stoffer som inngår i dem.