Industrivern

Det er et krav til Industrivern hos bedrifter som tilhører NACE-kode 45.2 og med over 40 ansatte. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan også pålegge bedrifter som har et risikobildet som tilsier et behov for industrivern.

Det er mellom 50 og 60 medlemmer i NBF som i dag har krav om industrivern. NSO kommer på tilsyn til disse bedriftene. Det viktigste med industrivern er at bedriften kan klare å håndtere en krisesituasjon som eks ulykke eller brann frem til nødetatene kommer.

Det ligger et krav om at en må ha utnevnt en eller flere kjentmenn som viser vei for eks brannmannskapet. Er det ulike fallgruver eller dører som er låst som hindrer brannmannskapet i å komme frem for å få kontroll over situasjonen. Her er sekunder dyrbare.

I forskrift om industrivern §4 står at de bedriftene som har krav til industrivern må melde fra til NHO.

Ønsker du å vite mer om industrivern ?

Les mer på Arbinn.no her

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO