Ta vare på hendene dine - de viktigste verktøyene vi har

Hudplager er et problem for mange innen bilbransjen. Flere blir eksponert for kjemikaler som kan føre til eksem, tørre og såre hender. I 2016 var det i overkant av 10000 legemeldte sykefraværstilfeller med huddiagnoser. Med gode tiltak på arbeidsplassen er det mulig å forebygge hudplager.

Mekanikere er en gruppe blant de som er mest utsatte. Kjemikalier, rengjøringsmidler og avfall er risikofaktorer som kan føre til langtidssykefravær.

Det er viktig å sjekke huden sin for eksem og rødhet, slik at tiltak kan settes i gang raskt.

STAMI har forsket på dette og laget en vær varsom plakat som kan lastes ned og henges opp i bedriften.

Les hele artikkelen og last ned plakaten her >