Klagenemnda for bilsaker – bransjens eget tvisteløsningsorgan

Har du en tvist med en forbrukerkunde etter bilsalg eller reparasjon, så sitter det medlemmer med bilfaglig kunnskap og erfaring klar til å løse konflikten i Klagenemnda for bilsaker.

En av medlemsfordelene i NBF er at du kan få behandlet tvister du har med forbrukerkunder i Klagenemnda for bilsaker.

Klagenemnda for bilsaker er opprettet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) i samarbeid med bileierorganisasjonene KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), MA- rusfri trafikk  og NAF (Norges Automobil-Forbund). Klagenemnda består av seks medlemmer, tre fra bilbransjen og en fra hver av de tre organisasjonene, som avgjør sakene på grunnlag av de innsendte opplysningene.

Medlemmene i nemnda har lang og god teknisk kompetanse og omfattende bransjekunnskap. Dette er en stor fordel når det gjelder å løse bilsaker, hvor nettopp bransjekunnskap er en forutsetning for å komme frem til et riktig resultat. I tillegg møter to faste advokater, en som er tilknyttet bileierorganisasjonene og en fra NBF. Advokatene veileder i juridiske problemstillinger og skriver avgjørelsene basert på konklusjonen nemnda kommer frem til.

I saker hvor uenigheten med kunden er av bilfaglig karakter og det ikke lykkes partene å bli enige om en minnelig løsning, vil derfor NBF anbefale våre medlemmer å fremlegge saken til Klagenemnda for bilsaker sin uttalelse. Uttalelsene fra nemnda er ikke rettslig bindende, men vi ser at de i praksis som oftest blir fulgt av de involverte parter.  

Hvordan klage?                               

Vilkår for å få behandlet klagen for Klagenemnda for bilsaker, er at bilforhandler/verksted er medlem i NBF og at forbrukerkunden er medlem enten i NAF, KNA eller MA. Tvist med en forbruker som har kjøpt en bruktbil behandles uavhengig av om forbrukerkunden er medlem i de nevnte organisasjoner eller ei.

Klageskjema for medlemmer av NBF.

Klagegebyr er kr 500,- som betales direkte til Klagenemnda for bilsaker. Kontonummeret finner du på klageskjemaet.

Vedtekter for Klagenemnda for bilsaker.