Enkeltgodkjenning går digitalt

Elektronisk dokumentgodkjenning for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy har vært gjennom en pilotfase hos Statens vegvesen. Nå ruller de ut det nye systemet.

Norges Bilbransjeforbund har jobbet for å få dette på plass lenge. Etter at Statens Vegvesen virkelig tok tak i utfordringen har prosjektet gått svært bra – og bransjen har vært involvert og blitt hørt. Alt tyder på at elektroniske dokumentgodkjenning vil gjøre prosessene svært mye enklere både for bransje og Statens vegvesen.

Omsider går vi fra prosjekt og pilotfase over i virkelig produksjon. Dette vil gjøre enkeltgodkjenning ekstremt mye enklere og ta mindre tid for både bransjen og Statens vegvesen. Statens vegvesen anslår at de selv vil spare inn 327 dagsverk og bransjen 1664 dagsverk.

Elektronisk dokumentgodkjenning og nyutviklet system for innsending har vært testet en tid og tilbakemeldingene på systemet er gode. Det blir nå, som bransjen har ønsket, en sentral enhet for kontroll av dokumenter i forbindelse med enkeltgodkjenning. Det vil sikre likebehandling og lik tolkning av regelverk.

Utrullingen av nytt system vil foregå etappevis med start 5. mars og videre utrulling skjer ettersom trafikkstasjonene innlemmes i systemet, ut i første halvdel i 2019.

Ansvarlig enhet for drift og gjennomføring er Statens vegvesen Region vest.

Ordningen gjelder for følgende kategorier kjøretøy:

  • M3         Buss (Tillatt totalvekt over 5.000 kg og minst 10 sitteplasser)
  • N2          Lastebil (Tillatt totalvekt over 3.500 kg, men maks 12.000 kg)
  • N3          Lastebil (Tillatt totalvekt over 12.000 kg)
  • O3          Tilhenger (Tillatt totalvekt over 3.500 kg, men maks 10.000 kg)
  • O4          Tilhenger (Tillatt totalvekt over 10.000 kg)