Foreløpig utrullingsplan for elektronisk innsending av dokumenter for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy

Som tidligere annonsert har nå Statens vegvesen på plass en modul for elektronisk innsending av dokumenter i forbindelse med enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy.

Modulen har vært testet av et antall aktører og løsningen er nå i drift og finnes på www.vegvesen.no/dinside/.

Omleggingen krever tilpasning både for forhandler/selger/påbygger ("aktører") og trafikkstasjonene. Det er laget en foreløpig utrullingsplan på landsbasis som framkommer nedenfor.

Elektronisk innsendelse av dokumenter krever innlogging via Altinn og det vil i forkant av oppstartsdatoene kjøres et informasjonsløp slik at man vet hvordan man skal forholde seg.

Informasjon vil bli utarbeidet i samarbeid med NBF, BIL og Påbyggergruppen.

I oversikten nedenfor kan du se når du kan forvente overgang til elektronisk innsending i ditt område og en mer effektiv prosess i forbindelse med visning av bil.

Når ordningen er i gang, må man som standard beregne minimum to dagers behandlingstid av dokumentene.

Statens vegvesen arbeider for å få til at teknisk kontroll av aktuelle kjøretøy gjennom ordningen, skal kunne fremstilles på hvilken som helst trafikkstasjon som utfører godkjenning av tunge kjøretøy.

Målsetning er at hele landet skal være tilknyttet ny og forenklet ordning 15. mars 2019 – altså om ett år.

 • 1. april 2018
  • Obligatorisk ordning for de første 9 aktørene. Dette er de som har vært med i pilot og testfase.
 • 2. mai 2018
  • Ordningen blir obligatorisk for aktørene på de deltakende trafikkstasjoner (Gjøvik, Jessheim, Hafslund, Hønefoss, Drammen og Tønsberg).
 • 1. juni 2018
  • Ordningen blir obligatorisk for 4-6 trafikkstasjoner i region sør og øst med tilhørende aktører.
  • Det gis mulighet for aktører tilknyttet Risløkka å benytte ordningen.
 • 14. september 2018
  • Ordningen blir obligatorisk for 2 trafikkstasjoner i region vest med tilhørende aktører.
  • Obligatorisk ordning for alle aktører på Risløkka.
 • 15. oktober 2018
  • Obligatorisk ordning for alle trafikkstasjoner og aktører i region vest.
 • 16. november 2018
  • Obligatorisk ordning for alle trafikkstasjoner og aktører i region nord.
  • Obligatorisk ordning for resterende trafikkstasjoner og aktører i regionene sør og øst.
 • 5. februar 2019
  • Obligatorisk ordning for alle trafikkstasjoner og aktører i region midt.
 • 15. mars 2019
  • Implementeringsperioden blir avsluttet.
  • Ordningen er nå obligatorisk for hele landet.