Aksjon: møt dine lokale stortingsrepresentanter og fylkesbenken

På forsommeren laget NBF en skisse for hvordan de lokale bilbransjeforeningene kunne styrke dialog og samarbeid med sine lokale stortingsrepresentanter. Første forening ut var Hedmark bilbransjeforening (HBBF). Møtet ble holdt hos Sulland på Hamar fredag 24. august med omvisning på deres anlegg. To av Hedmarks stortingsrepresentanter deltok i møtet; Tor André Johnsen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H).

Etter at Arvid Sulland hadde ønsket velkommen overtok leder i HBBF, Henry Kirkfjell, regien av møtet. Han presenterte NBF generelt med spesielt fokus på bilbransjen i Hedmark sitt bidrag til verdiskapning og arbeidsplasser i fylket. Bilbransjen i Hedmark bidrar til felleskassen med 1,3 milliarder kroner og er en betydelig arbeidsgiver i hele det langstrakte fylket. Han gikk gjennom utviklingen av teknologi på de solgte bilene og utvikling i teknologi og utslipp - før han redegjorde for hvordan Hedmark bilbransjeforening ivaretar sitt samfunnsansvar. Det var en god oppvarming til omvisning på bilanlegget. Erfaringsmessig setter politikere stor pris på å slike omvisninger på arbeidsplassen.

Etter omvisningen orienterte Ola Kvisgaard om NBFs mål og arbeid med politikkutforming- og påvirkning. Han tok for seg hvorfor vi mener at nullutslippsmålet i 2025 er oppnåelig, men også de utfordringer Stortinget må ta inn over seg når engangsavgiften på nye biler kollapser etter hvert som nullutslippsandelen skyter i været. Fra 2021 og utover vil det være et gjennombrudd i modellutvalg for fossilfrie biler og når det etter 2025 kun blir solgt fossilfrie biler bortfaller engangsavgiften – i hvert fall i sin nåværende form.  

Neste del av programmet var ny typegodkjenning (WLTP) og de utfordringer det kan representere. Det er helt avgjørende at regjeringen kommer med gode løsninger i Statsbudsjettet 2019 for å unngå utilsiktede avgiftsøkninger. Til slutt ble det en diskusjon om "bruktbilbobla" – risikoen for at brukte biler faller dramatisk i pris når vi i 2025 fremdeles har vesentlig flere bensin- og dieselbiler på veiene enn det er nullutslippsbiler. Det vil være en kjempeutfordring både for bilbransjen og samfunnet dersom bruktbilsalget stopper opp og norske familiers egenkapital i bilen blir dramatisk redusert. Dette er bakgrunnen for at NBF nå jobber aktivt for å finne ut hvordan bilavgiftssystemet i Norge bør se ut frem mot og etter 2025.

Til slutt i møtet gikk Henry Kirkfjell gjennom de politikkområder han mente stortingsrepresentantene bør ha spesielt fokus på fremover. Vi har fått hyggelige tilbakemeldinger fra møtet og mener det var fruktbart og nyttig både for å utveksle erfaringer og synspunkter, men også for å gjøre det lettere å ha dialog om forhold som påvirker den lokale bilbransjen i tiden fremover. 

På bildet: Leder i HBBF Henry Kirkfjell, konsernsjef Arvid Sulland og stortingsrepresentantene Tor Andrè Johnsen og Kristian Tonning Riise. Foto: Svein Arild Johnsgård