Regjeringen med ny giv i kampen mot useriøse aktører

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å opprette et bransjeprogram innen bil. Målsetningen med programmet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette vil tilføre en helt ny giv i arbeidet mot useriøse og ulovlige aktører i bilbransjen. NBF har sammen med Fellesforbundet arbeidet for å få dette på plass.

- Etableringen av programmet er en stor seier og svært gledelig. Bransjeprogram innen bil er bare det tredje som etableres. De andre er renhold, uteliv og transport. Initiativet er viktig. En fordi det medfølger midler og to fordi det samler viktige aktører til felles innsats, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

NBF har sammen med Fellesforbundet arbeidet for å få dette på plass. Etableringen av programmet ble gjort av statssekretær Morten Bakke etter et møte mellom arbeids- og sosialdepartementet og NBF, Fellesforbundet, LO, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Virke samt Handel og Kontor.

Du kan lese mer om hva bransjeprogram er her.

Med bransjeprogrammet har vi fått regjeringens hjelp til å få "alle mann på dekk" i arbeidet mot snusk og svindel. Vi har stort tro på at tiltakene man blir enige om å gjennomføre i programmet vil bidra til å renske opp. Å redusere antall verksteder som kutter svinger, bryter lover og driver svart vil betyd mye for den lovlydige og seriøse bransjen, sier Steinsland.

Bransjeprogrammet har oppstart etter sommeren. Et første steg i arbeidet er trolig å utrede omfang og utfordringer i bilbransjen.

Her kan du lese Motorbransjens artikkel om saken (innlogging).