Statsbudsjettet 2019: Trenger utredning

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å ikke gjøre endringer i bilavgiftene for personbiler. Det er et viktig bidrag for å få ned utslippene fra bilparken på kort sikt. Men regjeringen kan ikke lenger utsette arbeidet med å utrede et bærekraftig bilavgiftssystem.

- Tukling med bilavgiftene vil ikke bidra til en grønnere bilpark. Det er derfor bra at forutsigbarheten seiret i dette budsjettet, det er nemlig stø kurs som teller for å få ned utslippene fra personbilparken. For å få stø kurs også fremover er det viktig å sette i gang arbeidet med å utrede fremtidens bilavgiftssystem, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

Regjeringen gjentar i statsbudsjettet at det skal startes opp et arbeid for å etablere et bærekraftig bilavgiftssystem etter 2025. Norges Bilbransjeforbund mener at arbeidet med må startes opp så snart som mulig. Bilavgiftene slik de er utformet i dag vil ikke være bærekraftige i mange år til - derfor må vi allerede nå starte arbeidet med fremtidens bilavgifter. Dette må utredes og både bruksavgifter samt kjøpsavgifter må vurderes.

- Vi er svært bekymret for at arbeidet med et nytt bilavgiftssystem ikke er startet opp. I årene som kommer vil fabrikkene rulle ut stadig flere og billigere elbilmodeller. Så arbeidet med å få på plass ett bærekraftig system haster, sier Nilsen.

Husk at du også kan lese relevante artikler på NBF-bloggen >