Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Endringer ved førstegangsregistrering av kjøretøy og betaling av engangsavgift

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og Skatteetaten er videreført med ny løsning for førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge og betaling av engangsavgift. Vi bygger videre på betalingsløsningen som ble etablert for omregistrering. Dette som en følge av strategien for digitalisering av tjenester i Staten.

Endringene inntrer etter planen 25.november 2019 med nye versjoner av systemer for kjøretøyregistrering og avgiftsbetaling.

Er du kjøretøyforhandler med kreditt for engangsavgift?

For bedrifter som bruker kreditt for betaling av engangsavgift vil dette håndteres som før i Autosys kjøretøy bransjeløsning, som er integrert med Skatteetatens betalingsløsning.  Kredittordningen videreføres altså slik den er i dag.

Endring i bransjeløsningen gjør at du får mulighet til å velge om å du vil belaste din kreditt eller alternativt betale engangsavgiften med kort eller ved bank/nettbank med bruk av KID.

Statens vegvesen fjerner nå kravet til kreditt for bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning slik at flere forhandlere kan benytte denne løsningen.  Dette gjelder f.eks. forhandlere som registrerer kjøretøy uten avgift. 

Forhandlere som ønsker å avslutte kredittordningen må gjøre dette skriftlig via skatteetaten.no, skjema RF-1306 – Kontaktskjema for bedrifter og organisasjoner.  Her må det refereres til selskapets organisasjonsnummer og at kreditt for engangsavgift sies opp.  Garantien vil da bli returnert i tråd med garantiavtalen.

For deg som betaler engangsavgift på Skatteetaten.no
Engangsavgiftkalkulatoren på Skatteetaten.no vil bestå som i dag. Betaling av engangsavgiften gjøres i betalingsløsningen, som krever innlogging på Skatteetatens sider. Avgiften vil kunne betales med kort, eller i bank/nettbank ved bruk av KID.

Betaler du i bank/nettbank med KID vil det kunne ta 2-3 virkedager før kjøretøyet kan registreres.

Bekreftelse av eierskap ved kjøp av nytt kjøretøy
En viktig endring er at kjøper av et nytt kjøretøy i Norge nå må godkjenne eierskapet og legitimere seg, enten elektronisk eller ved oppmøte på en trafikkstasjon før registrering kan fullføres. (på samme måte som for eierskifte).

Nedetid i Statens vegvesens systemer for kjøretøy i forbindelse med innføring av nye løsninger:
I dagene før endringene trer i kraft vil kjøretøysystemene være utilgjengelige. Nedetiden er planlagt f.o.m fredag 22.november t.o.m. søndag 24.november. Statens vegvesen og Skatteetaten beklager ulempene dette medfører for brukerne.

Bransjeløsningen – noen forbedringer for brukerne!

  • Registrering av drosjer i bransjeløsningen
  • Enklere registering av kjøretøy med fritak/unntak
  • Forhandlere kan starte eller avslutte saker som må innom saksbehandler på en trafikkstasjon.
  • Bransjeløsningen kan benyttes også av forhandlere som ikke har kreditt