Varsel om nedetider i forbindelse med oppgradering av Autosys

Mandag 25.november settes ny versjon med ny funksjonalitet av Autosys kjøretøy i produksjon. I forkant av dette vil det bli nedetid i systemer for kjøretøy og alle prosesser knyttet til eierskifte, omregistrering, førstegangsregistrering og dagsprøvekjennermerker vil bli utilgjengelig. Vi beklager ulempene dette medfører for våre brukere og konsumenter av data.

(Merk: «Autosys kjøretøy Felles» har endret navn til «Autosys kjøretøyinformasjon» – AKI)

 

Vi ber dere planlegge for nødvendige tiltak i forbindelse med nedetiden.

 

FREDAG 22. NOVEMBER:
KL 02.00:Systemer stanses og/eller blir utilgjengelige:

 • AMV (Autosys motorvognregisteret) 
 • Autosys kjøretøy bransjeløsning (AKR Bransje og Autoreg)
 • Autosys kjøretøy saksbehandler (AKR Saksbehandler)
 • Selvbetjeningsløsninger Dine Kjøretøy på Vegvesen.no.
  * Salgsmelding og omregistrering
  * Tap av vognkort
  * Hvem eier bilen (SMS-tjenesten REGNR 2282)
  * Bil og henger
 • Autosys kjøretøy godkjenning (AKG)
 • Vadis
 • PKK (Periodisk kjøretøykontroll)
 • Personlig kjennemerke
 • Autosys kjøretøyinformasjon (AKI) – Feed /utlevering av kjøretøyhendelser.

  Ca Kl 11.00: AMV (Autosys motorvognregisteret) kommer opp i les-modus slik at oppslag på kjøretøydata blir mulig for de konsumenter som ikke har flyttet over på nye oppslagstjenester.

Autosys kjøretøyinformasjon (AKI) – Api’ene for oppslag og hendelsesfeed:

 • Oppslag: Autosys kjøretøyinformasjon (API’ene for oppslag på kjøretøydata) vil være i normal drift i hele perioden, med unntak av noe ustabilitet / nedetid i løpet av fredagen i forbindelse med oppgradering til ny versjon.
 •  Feed: Autosys kjøretøyinformasjon – Feed /Utlevering av kjøretøyhendelser:
     * Utilgjengelig gjennom hele perioden (fra fredag 22.november kl 02 – mandag 25.november kl 07)

 22.-24. NOVEMBER – oppgradering pågår.

Oppgradering av Autosys kjøretøy og tilgrensende systemer. Teknisk / funksjonell verifisering. Justering, feilretting og forberedelser for produksjonsstart.

MANDAG 25. NOVEMBER kl. 07.00  - Normal drift for alle berørte systemer
Alle systemer er tilgjengeliggjort og i normal drift. Trafikkstasjoner, kjøretøyforhandlere og andre brukere kan ta i bruk systemene.
Et beredskapsteam fra Autosys kjøretøyprosjektet vil ha tett oppfølging.

Til våre samarbeidspartnere som benytter AFS-fil:
Det vil bli tatt direkte kontakt med de systemene som fortsatt benytter innlesing av AFS-fil fra AMV. Det vil avtales tidspunkt og prosess for hvordan siste AFS-fil håndteres i AMV og mottakende system.