Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Viktig informasjon om Autosys kjøretøy, Skatteetaten og betalingsløsninger

Viktig informasjon for kjøretøyforhandlere som benytter Autosys kjøretøy bransjeløsning og Autoreg


• Ny betalingsløsning for omregistreringsavgift innføres 29. april 2019

• Systemene stenges for oppgradering 25. til 29. april 2019

Autosys kjøretøy bransjeløsning er Statens vegvesens løsning for kjøretøyforhandlere for eierskifter, registrering og midlertidig avregistrering av kjøretøy. Løsningen er en del av Autosys-prosjektet, som moderniserer Autoreg og det sentrale motorvognregisteret. Disse endringene får noen konsekvenser som det er svært viktig at bilforhandlerne kjenner til.

29. april lanseres neste leveranse i Autosys-prosjektet. Dette er en svært omfattende leveranse som krever at systemene tas ned fra kl. 02.00 torsdag 25. april til kl. 07.00 mandag 29. april. Dette betyr at det ikke kan gjennomføres førstegangsregistrering, eierskifter eller registrering av kjøretøy i Autosys kjøretøy eller Autoreg i denne perioden.

Informasjon om dette er sendt ut fra Statens vegvesen tidligere.

Fra 29. april vil Skatteetaten overta ansvaret for betalingsløsningene for omregistreringsavgifter, og dette medfører endringer både for forhandlere og på trafikkstasjonene. For forhandlere vil endringen i hovedsak berøre de som benytter dagens konto-til-konto løsninger fra de bankene som leverer dette. Disse løsningene videreføres ikke, og ny betalingsløsning integrert i Autosys kjøretøy må tas i bruk.

Vedlagte informasjon fra Skatteetaten viser hvilke forberedelser du som forhandler må gjøre før ny betalingsløsning kan tas i bruk, og vi oppfordrer alle om å lese denne informasjonen grundig.