Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Statens vegvesen innfører forhåndsbetaling av kontrollgebyr

På meget kort varsel innfører Statens vegvesen en ny ordning med innføring av forhåndsbetaling av kontrollgebyr for hallkontroll.

Intensjonen skal fortrinnsvis være å få ned antallet ubenyttede timer og derved ventetidene. I utgangspunktet noe bransjen har jobbet for.

Ordningen innføres allerede fra i dag 12. desember 2019! Tidsfristen er selvsagt alt for kort!

NBF og Bilimportørenes Landsforening har påpekt den korte fristen overfor Statens vegvesen, noe som har resultert i at forhåndsbetalingen av kontrollgebyr utsettes til 1. januar 2020.

Vi anbefaler at berørte parter setter seg inn i vedlagte dokumenter og de nye prosedyrene som følger av disse!

Satsene fra 2020 er: