Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.20

Etter at Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trådte i kraft 28. juni 2018 har Norges Bilbransjeforbund (NBF) fått flere henvendelser fra lakkverksteder. Felles for disse henvendelsene er at verkstedene lurer på hvorvidt denne forskriften også rammer de som bruker oljefyr til oppvarming av lakkabiner, slik at mineraloljen de bruker må erstattes av biobaserte alternativer?

NBF har tatt saken opp med  Miljødirektoratet og fått bekreftet at forskriften kun gjelder bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Dette betyr at forskriften ikke rammer oppvarming av lakkabiner siden slik oppvarming er for å tørke lakk og lakkprodukter. Dersom systemet for oppvarming av lakkabin også varmer opp øvrig bygningsmasse vil derimot dette være omfattet av forskriften og i slike tilfeller må mineraloljen erstattes av bio-olje.

Dette er svaret som NBF har fått av Miljødirektoratet.

Vi viser til forskriftens § 2 (virkeområde) hvor det står at "Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger."

Forskriftens virkeområde er altså bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Dersom oljen ikke brukes til oppvarming av bygning, så er den ikke omfattet av forskriften. Da er det heller ikke behov for noe unntak eller dispensasjon.

For å ta et eksempel: Dersom bruken av olje i disse lakkeringskabinene ikke primært er oppvarming av bygning, men f.eks. tørking av lakk, vil det i utgangspunktet ikke falle inn under forskriften. Dette ettersom forskriften regulerer oppvarming av bygninger. Tørking er her å anse som noe annet enn oppvarming av bygning. Dere må altså vurdere hva dere i deres tilfelle bruker olje til, og hva som er hovedformålet med anlegget. Se også s. 6 i denne veilederen for mer info om dette > 

Her finner du forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger >