Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Forholdsregler ved streik i annen bedrift

Dersom din bedrift rammes ved at en underleverandør tas ut i streik, bør følgende forholdsregler tas:

Leveransestopp eller lignende fra en bedrift i konflikt kan medføre at andre bedrifter ikke kan sysselsette sine arbeidstakere på en rasjonell måte. Hvis dette er tilfelle kan en bedrift som selv ikke er i konflikt benytte permittering. I et slikt tilfelle er det ikke påkrevd å gi 14 dagers permitteringsvarsel. Så snart bedriften har rimelig oversikt over i hvilken utstrekning permittering blir nødvendig, skal det imidlertid varsles.

I slike tilfeller løper ingen bestemt varslingsfrist. Arbeidsgiver skal gi det varsel som er mulig. Dette kan for eksempel bety at tidsfristen blir innenfor arbeidsdagen. 

Bortsett fra varslingsfristens lengde, gjelder de alminnelige regler for permittering.
Plikten til å betale lønn i arbeids­giver­perioden gjelder ikke ved permittering som følge av arbeidskamp.

Se hele listen over alle bedriftene LO har varslet vil bli tatt ut her >

Forhandlingene er nå inne til tvungen mekling. Meklingsfristen utløper kl. 24.00 søndag 31. mars, men meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette.

Les mer om permittering grunnet streik her >

Vår forhandlingssjef Hans Tore Hagland deltar i forhandlingene og kan svare på dine spørsmål. Hans Tore når du på mobil 930 32 593 eller epost.