Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Foto: Peter Fogden/ Unsplash.com

Grønt lys i enden av tunnelen?

Senterpartiet og Miljøpartiet de grønne (MdG) var valgets store vinnere. Senterpartiets fremmarsj vil neppe ha negativ innvirkning for bilens rolle i den enkelte kommune, men MdGs fremgang i de store byene vil påvirke politikken der. Samtidig vil det kunne åpne nye muligheter for bilbransjen.

Oslo er viktig fordi det er landets største kommune. Bilens rolle, bilfritt sentrum, parkering og bompenger har preget både valgkampen og valgresultatet. Motpolene MdG og Folkeaksjonen nei til økte bompenger (FNB) styrket begge sin oppslutning med 6-7% prosentpoeng. MdG nærmest doblet resultatet fra 8 prosent til 15 prosent, mens FNB, som ikke stilte til valg sist, fikk 6 prosent av stemmene. Også i Bergen og Stavanger har bil- og bomspørsmål flyttet store velgermasser.

I Oslo gikk Arbeiderpartiet og Høyre betydelig tilbake, men styrkeforholdet mellom blokkene blir som sist. Valget stadfester derfor et Oslobyråd der MdG får større innflytelse i miljø- og klimapolitikken. Arbeidet med Oslo som en nullutslipps by i 2030 vil intensiveres og elektrifisering av biler, ferger og anleggstrafikk blir en viktig del av dette. Det kommer nok også tiltak for at flere reiser kollektivt og sykler slik at Oslo når 0-vekstmålet i NTP om at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

I de andre storbyene er valgutfallet mer uklart. I Tromsø er Arbeiderpartiet, SV og Rødt avhengige både av MdG og Senterpartiet (Sp) for å få flertall. I Drammen er Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MdG avhengige av Sp for å danne flertall. I Bergen trenger dagens byråd støtte fra SV, Rødt og MdG for å få flertall samtidig som FNB har nesten dobbelt så høy oppslutning som MdG. Også i Stavanger er FNB vesentlig større enn MdG, men hvem som til syvende og sist danner flertall er fremdeles ganske åpent. 

Selv om MdGs Oslobyråd Lan Marie Berg i valgkampen sa at hun elsker bomringen, er det lite som tyder på vesentlig økning eller reduksjon av bompengebelastning rundt de store byene. Bymiljøavtalene regulerer bompengene, og er bygget på brede forlik som i hovedsak har hatt støtte fra alle partier utenom Rødt og FrP. Det er lite sannsynlig med vesentlige reforhandlinger. Samtidig virker ikke MdGs valgseier først og fremst å være en jubel over å kunne legge mer begrensninger på bilbruk. Etter at valgseieren var et faktum er det ikke "kampen mot bilen" sentrale MdG politikere omtaler som viktig. Det er kanskje et signal om at partiet har innsett at bilen ikke er den største trusselen mot klimaet – forhåpentligvis kan vi bidra til at de forstår at bilen er løsningen og ikke problemet.

Bilbransjens muligheter fremover blir å posisjonere bilen som grønn. En grønn by trenger ikke være en bilfri by, og bilparken i byene er allerede grønnere enn i landet for øvrig. Den løpende fornyelse av bilparken vil forsterke dette. Modellutvalg innen null- og lavutslippsbiler øker og fremveksten av elektriske varebiler og støtteordninger gir nye muligheter. Så langt er det lite som tyder på at bilbransjens vilkår vil påvirkes nevneverdig utenfor de store byene, men kursen er ikke lagt før samarbeidskonstellasjonene blir klare i løpet av de nærmeste ukene.

Politikken har påvirket bilbransjen. For alle har det vært krevende, for mange nesten uholdbart. Men snart (tror vi) vil de fleste forhandlere kunne tilby lav- og nullutslippsalternativer. Da vil det også åpne for at vi ser grønne lys i tunnelen – også politisk.

Artikkelen er skrevet av Ola Kvisgaard, myndighetskontakt i NBF.