Norges Bilbransjeforbund

Innhold

NBF bytter europeisk lobbyorganisasjon for 2020

De generelle rammebetingelsene for norsk bilbransje legges på et overordnet plan i EU, og NBF har derfor de siste tiårene vært medlem av CECRA, som er en paraplyorganisasjon for bilbransjen i Europa.

EU vedtar viktige forhold som f.eks. gruppeunntaket for bilbransjen, forbrukerlovgivning, tilgang til data og reparasjonsanvisninger, regelverk for PKK osv., så det er avgjørende for våre medlemmer at NBF involverer seg i påvirkningarbeidet gjennom deltakelse i en overbyggende europeisk organisasjon.
NBF har gjennom 2019 vært medlem av to europeiske organisasjoner, CECRA og AECDR, etter at Forbundsstyret valgte å si opp vårt medlemskap i CECRA høsten 2018. Bakgrunnen for oppsigelsen var i hovedsak at NBF sammen med våre nordiske kolleger og andre, ikke var fornøyd med det arbeidet som CECRA gjorde. Dette medførte at bl.a. den tyske bilbransjeforeningen ZDK valgte å gå ut av CECRA sommeren 2018, sammen med flere europeiske forhandlerforeninger, mens andre nasjonale bilbransjeforbund valgte å stå helt utenfor. De nordiske landene fulgte opp den tyske avgjørelsen med oppsigelse av medlemskapet høsten 2018.

Gjennom mange møter og god god dialog med CECRA, har de tatt våre innspill og bekymringer på alvor. Det er gjort en fornyelse av styret og en ny strategi er på plass, men NBF velger nå å ta en pause fra vår aktive rolle i CECRA, og vil sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark jobbe mot EU gjennom AECDR – Alliance of European Car Dealers and Repairers.
AECDR er initiativet til det tyske bilbransjeforbundet for å sikre gode rammebetingelser for bilbransjen, og i tillegg til de nordiske landene deltar også de nasjonale bilbransjeforbundene i bl.a. England, Italia, Spania, Tsjekkia og flere europeiske forhandlerforeninger i denne alliansen.
De viktige sakene som nå skal behandles og avgjøres i EU fremover som kan påvirke norsk bilbransje betydelig, er revisjonen av de to gruppeunntakene samt det store spørsmålet om hvem som skal ha tilgang til hvilke data. NBF er trygge på at AECDR vil representere Norges interesser i disse sakene på en god måte.

På hjemmesiden deres, www.aecdr.eu finnes en god del informasjon og dokumenter om nettopp disse sakene som kan være aktuelle å sette seg inn i, og så vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse i januar om hvordan våre medlemmer opplever at dagens forhandleravtaler fungerer og blir praktisert.