Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Ny rapport om elektrifisering

Vi har både nok strøm og godt nok nett. Mange spør om vi har nok strøm og godt nok strømnett i Norge til å håndtere alle elbilene som kommer. DNV GL (tidligere Norsk veritas) har undersøkt dette på vegne av Energi Norge. I rapporten anslår de at samlet strømforbruk vil øke med 30 – 35 TWh fra 2017 til 2040. Er det mulig i Norge?

Det er to spørsmål som kommer. Vil økningene gi så store utfordringer i strømnettet at man bør finne alternative løsninger? Og, vil kostnadene knyttet til utfordringene være så store at de blir til hinder for tiltakene som eventuelt er nødvendig?

Rapporten fra DNV GL er tydelig. Nei, det vil det ikke. Strømmen som går til transport og industri skaper nye utfordringer. Men løsningene er velkjente og rimeligere enn mange tror.

Økningen i strømforbruket er på cirka 25 prosent. Nettselskapene vil få mye å gjøre fremover, men de skal ikke gjøre noe fundamentalt annerledes enn de allerede gjør. I tiden frem til 2040 vil uansett mange av dagens komponenter i nettet byttes ut på grunn av teknisk tilstand. DNV GL poengterer at en modernisering og forbedring av nettanleggene vil uansett måtte skje. Tiltakene er velkjente og kostnadene ved å oppgradere er mindre enn man vil ro.

Les mer om saken og rapporten her >

Hva betyr dette for bilbransjen? Et av spørsmålstegnene mange har stilt er om vi har nok strøm og ett strømnett som håndterer at bilparken blir elektrisk. Her vil det selvsagt være lokale forskjeller, og kanskje vil det ta tid – men rapporten sier at dette er håndterbart både teknisk og kostnadsmessig.

Samtidig, lademuligheter må bli bedre. Men det virker som selve utbyggingen av ladestasjoner er en større flaskehals enn selve strømnettet.