Stø kurs for bilavgiftene

Norges Bilbransjeforbund (NBF) mener regjeringens forslag til bilavgifter for 2020 er fornuftige. Innføringen av ny målemetode for utslipp (WLTP) stilte krav om at avgiftssystemet måtte kalibreres og det har regjeringen gjort. Bilavgiftene for 2020 legger til rette for stø grønn kurs.

- Kalibreringen var helt nødvendig og kommer nå på plass. Det var viktig, ikke bare for de som skal selge eller kjøpe en ny bil, men for alle bileiere. Alternativet til å kalibrere ville vært å kaste hele bilmarkedet ut i limbo. Det ville ikke vært bra for noen, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

Adm.dir i NBF, Stig Morten Nilsen. 

Å kalibrere et avgiftssystem er krevende. Overgangen gjør at de målte utslippene endrer seg. For noen biler er endringene store for andre mindre. Det betyr at man vil se at prisene på enkelt modeller kan justere seg en god del. Men gjennomsnittlig vil endringen være marginal.

- Selv om enkelte bilmodeller kan stige en del i pris ut tror vi at regjeringens forslag til justerte bilavgifter er så godt tilpasset som mulig. Dette klarer bilbedriftene å tilpasse seg, og det grønne skiftet vil fortsette med stø kurs, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

NBF mener at regjeringen skal ha skryt for å ha innsett kompleksiteten i kalibreringen. De skal ha honnør for å ha håndtert den tekniske omleggingen fra ett målesystem til et annet nettopp som en teknisk omlegging. Forslaget som er presentert gjør at vi fortsatt har stø kurs. 

Regjeringens viderefører dagens system for CO2 satser for bruktimporterte biler og for varebiler.

- Løsningen for bruktimporterte biler er bra. Det vil sikre like konkurranseforhold. På varebil er vi glade for utsettelsen, men skulle selvsagt ønske at regjeringen ikke hadde tatt med økningen NEDC 2.0 omregningen medfører. Vi mener uansett at på bilavgifter så er dette ett godt budsjett, adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

FRA STATSBUDSJETTET

Regjeringen foreslår at WLTP-baserte CO2-verdier innføres som måleenhet i engangsavgiften for personbiler fra 1. januar 2020. I hovedsak justeres CO2-komponenten med én fast omregningsfaktor på 1,242. Innslagspunktene oppjusteres og satsene nedjusteres. Endringen skal ikke øke inntektene til staten.

Nye intervaller og satser for CO2:

Første innslagspunkt som utløser avgift er nå 87 g/km (tidligere 70 g/km). De videre satsene er:

Under 50 g/km (tidligere 40 g/km) fradrag 932,92 kr

50 til 87 g/km (tidligere 40-70 g/km) fradrag 792,95 kr

88 til 118 g/km - 773,91 kr

119 til 155 g/km - 867,25 kr

156 til 225 g/km - 2.272,56 kr

226 og høyere - 3.625,17 kr

Fradrag for CO2 utslipp:

  • Vektkomponenten prisjuster med 1,9 prosent.
  • NOX-komponenten prisjusteres med 1,9 prosent.

Andre endringer :

  • Omregistreringsavgiften  -  Prisjusteres med 1,9 %
  • Trafikkforsikringsavgiften (tidl. årsavgiften)  -  Prisjusteres med 1,9 %