Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Fastsettelse av vekter for trekkvogn med påmontert svingskive

Statens vegvesen har funnet det riktig å påpeke nødvendigheten av riktig vektangivelse på svingskive ved enkeltgodkjenning av trekkvogner.

Det erfares noe ulik praksis og utfordring oppstår når svingskiven har lavere kapasitet enn chassisfabrikantens dokumenterte vekter på chassiset.

Les vedlagte informasjonsskriv fra Statens vegvesen for å unngå forsinkelser og ulemper i forbindelse med registrering >