Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Ny utsettelse for innmontering av smart fartsskriver (gen2)

Vegdirektoratet har nok en gang besluttet å utsette fristen for innmontering av smart fartsskriver (generasjon 2).

Forrige utsettelse var satt til 15. oktober, men fortsatt er det bl.a. biler under oppbygging med generasjon 1 digital fartsskriver som ikke rekker fristen satt til 15. oktober.

 

Vi siterer fra brevet fra Statens vegvesen datert 14. oktober 2019:

"Vegdirektoratet har da etter en samlet vurdering fattet vedtak om unntak fra kravet i kjøre- og hviletidforskriften om innmontering av smart fartsskriver i kjøretøy som registreres etter 15. juni 2019. Vedtaket gjelder på følgende vilkår:

  • Det gis unntak kun for biler bestilt/kjøpt av transportør før 15. juni 2019.

  • Ved kontroll må det fremlegges ordrebekreftelse/kjøpekontrakt fra leverandøren på at bilen er kjøpt før 15. juni 2019.

  • Unntaket gjelder kun kjøretøy som skal utføre nasjonal transport i Norge.

  • Unntaket gjelder kjøretøy som første gang registreres fra og med 16. oktober til og med den 31. desember 2019. Alle kjøretøy som registreres etter 31. desember 2019 må ha innmontert smart fartsskriver for å kunne utføre transport omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene."

Vi merker oss også følgende; "Dersom det eksisterer kjøretøy med gammel fartsskriver som ennå ikke er solgt til transportør, må disse bytte til smart fartsskriver før de kan benyttes til å utføre transport omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene."