Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Unntak fra kravene til bruk av Gen2 (smart) fartsskriver

I forbindelse med overgangen til smart fartsskriver har Vegdirektoratet varslet en utvidelse av unntaksordningen slik at det også gis anledning til å kjøre med smart fartsskriver uten at denne er første gangs kalibrert ved godkjent fartsskriververksted.

Unntaket innebærer at kjøretøy med aktivert smart fartsskriver som registrerer og lagrer kjøre- og hviletidsdata tillates brukt uten at kravet om første gangs kalibrering er oppfylt. Dette har sammenheng med utfordringene med å fremskaffe verkstedkort. Fartsskriver og tilhørende komponenter skal være midlertidig plombert som hos godkjent fartsskriververksted, se vedtaket her >

Unntaket gjelder frem til 1. august 2019. Kjøretøy som omfattes av dette unntaket plikter likevel å fremstille kjøretøyet for første gangs kalibrering hos godkjent fartsskriververksted så snart dette er mulig.

Det gis også mulighet for aktivering og kalibrering hos akkreditert fartsskriververksted i Sverige.