Foto: Maskot/NTBscanpix

Til alle eiere av eller medlemmer av opplæringskontorene - ikke glem ungdommen

Søknadstallene til bilfagene var i år svært dårlige. Vi er bare i november, men toget er i ferd med å gå for å overbevise ungdommen om at bilbransjen er verdt å satse på. 1. mars er søknadsfristen, men for hver dag som går har en enda større andel allerede bestemt seg. Bransjen må ta tak og sikre gode rekrutteringsaktiviteter!

I 2019 var søknaden rekorddårlig på nasjonalt nivå. Rekordmange klasser var truet av nedleggelse, særlig innenfor skade- og lakkfaget. Mange bedrifter har vært nødt til å redusere virksomheten, eller enda til stenge verkstedet fordi de mangler faglært arbeidskraft.  

Dette vil gjenta seg dersom vi ikke klarer å nå ungdommen. Det er i hovedsak lokal bilbransje som sitter i styrene til opplæringskontorene. Ta styrearbeidet på alvor, og gjør opplæringskontorene i stand til å gjøre en god jobb. I tillegg må lokal bransje stille med ressurser, enten det er penger, arbeidstimer, lokaler eller annet. Vi kan bistå.  

Eksempler på gode tiltak som bør gjennomføres de neste månedene:  

 • Besøk på ungdomsskolene 

  • Aktivitetsbasert informasjon – det vil si la ungdommen prøve seg litt. Ta med en bil og passende verktøy til skolegården 

  • Bruk lærlinger som ambassadører 

 • Besøk TIP-klassene 

  • Aktivitetsbasert informasjon 

  • Bruk lærlinger som ambassadører 

 • Arranger bilfagdag 

  • Åpne verkstedet og inviter klasser, elever og foreldre  

 • Gi læreplassgaranti, men still krav 

  • Usikkerhet om man får læreplass gir ikke søkere 

  • Gi garanti at alle som oppfyller følgende får læreplass:  

   • X karakterer  

   • Maks X dager fravær 

   • Gjennomført yrkesfaglig fordypning (YTF) på en god måte 

   • Prøver aktivt å få læreplass 

   • Er egnet til å jobbe på et verksted 

Dette er eksempler. Gode løsninger tilpasset lokale forhold er sentralt. Men det må gjennomføres tiltak for å bedre rekrutteringen. Ikke glem at godt rekrutteringsarbeid gjøres hele året.  

Lokalt var det bare noen ytterst få steder i 2019 der søkertallene var gode. Det som kjennetegner disse stedene er at de jobber aktivt med rekruttering, sikrer god dialog med skolene og god kvalitet i læreperioden.  

Vi har utviklet mange verktøy og mye erfaring - dersom du har spørsmål eller trenger innspill ta kontakt med Vidar Strande, fagsjef kompetanse og rekruttering.