Bilskadeverkstedene må inngå bedre avtalebetingelser

I avtaleforhandlinger med forsikringsselskaper er det avgjørende for bilskadeverkstedene å få aksept for avtalebetingelser som sikrer verkstedet god økonomi. Når avtalene er signert og akseptert er dessverre verkstedets betingelser ofte ikke gode nok.

Dette ønsker NBF å gjøre noe med og har derfor utviklet en veileder som skal gjøre verkstedene til bedre avtaleforhandlere.Veiledningene er utviklet for å informere- og bevisstgjøre verkstedene om sentrale avtalebetingelser og bidra til balanserte betingelser som i tilstrekkelig grad ivaretar verkstedenes interesser.

Den er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund i tett samarbeid med ressursgruppen skade/lakk. I tillegg har en rekke verksteder i skade- og lakkbransjen gitt innspill underveis.

Veilederen finner du her >