Norges Bilbransjeforbund

Innhold

NBF deltar i Bilskadekontorets brukergruppe for Dataassistert skadebesiktigelsessystem (DBS)

Ser man tilbake i tid har NBF ved flere anledninger vært invitert til Bilskadekontoret for å gi innspill til endringer og forvaltningen av DBS, men det har i praksis aldri vært etablert et forum der NBF fast-, regelmessig- og langsiktig har kunnet påvirke DBS-systemet. Nå har derimot Bilskadekontoret invitert NBF og representanter fra bilskadeverkstedene til å delta i brukergruppe DBS og det første offisielle møtet ble gjennomført 06. juni.

Det er positivt at Bilskadekontoret nå har opprettet brukergruppe DBS. Samtidig skal man huske på at bilskadeverkstedene representerer den desidert største brukeren av DBS og bidrar således til de største DBS-inntektene, så NBF mener det var på høy tid at en slik gruppe ble etablert.

Gjennom brukergruppen får nå skade-/lakkbransjen anledning til å komme med innspill og man får komme med synspunkter rundt systemprioriteringer. I hvor stort omfang NBF og verkstedrepresentantene får påvirke systemet og forvaltningen vil tiden vise, men med brukergruppe DBS har vi nå et forum der vi regelmessig får møte Bilskadekontoret og der vi løpende blir oppdatert på saker og prosesser som angår brukergruppen.

Erfaringsmessig vet vi at bilbransjens endringsønsker i DBS nærmest utelukkende handler om systemforbedringer som vil forenkle-, bidra til mer logisk systembruk- eller på annen måte gjøre bruken av DBS mer effektiv. De fleste av disse endringsønskene gjelder deler av systemet som både verkstedene og forsikringsselskapene bruker, så systemeffektiviseringene som endringsønskene medfører kommer altså begge parter til gode. Med andre ord er det å slippe til NBF og skade/lakkbransjen "vinn-vinn" for begge parter.

NBF og verkstedrepresentantene vil i tiden fremover vurdere hvordan man skal fange opp generelle innspill fra skade/lakkbransjen som bør løftes videre til brukergruppe DBS. Inntil dette er endelig avgjort kan de som har innspill til brukergruppe DBS sende disse til tor.simonsen@nbf.no.

Personene som i dag representerer verkstedene og NBF i brukergruppen er følgende:

  • Nils-Jørgen Kristiansen, Karosseriforum
  • Trond Furuli, Skade og Lakk
  • Kjell Ivar Andersen, Lillehammer Bilskadesenter
  • Tor Simonsen, NBF