Presentasjonene fra Skade/lakkonferansen

Her finner du de presentasjonene NBF har fått tillatelse til å offentliggjøre fra årets Skade/lakkonferanse. God lesning!