Angrerett ved bilsalg på nett

De siste årene har flere bilforhandlere snust på mulighetene for å selge bil på nett. Få har tatt skrittet fullt ut, men noen forsøk har vært gjort. I tider som disse, med krav til sosial distansering, har ikke tanken om å selge via nettbutikk blitt mindre interessant. Det er mange muligheter, men også utfordringer knyttet til nettsalg.

En utfordring er at en forbruker som kjøper i nettbutikk får angrerett etter angrerettloven, noe som fort blir svært kostbart for forhandleren. Angrerettreglene er nok ikke først og fremst laget med tanke på dyre kapitalvarer som biler.

Dersom handelen ikke utelukkende er skjedd gjennom fjernkommunikasjon, gjelder ingen angrerett. De klareste eksemplene på dette er der forbrukeren prøvekjører bilen før kjøpet eller der kjøpekontrakten blir signert i forretningslokalene. Merk dessuten at forhandleren må ha lagt til rette for fjernsalg gjennom en organisert ordning for at forbrukeren skal få angrerett. Det å annonsere biler på Finn.no er fremdeles ikke å regne som nettsalg, da dette ikke er en organisert ordning for fjernsalg utformet av forhandleren.

NBF-advokatene har tidligere publisert en artikkel om angrerett ved nettsalg av bil, og artikkelen re-publiseres herved > 

I artikkelen omtales rammene for fjernsalg, forhandlerens informasjonsplikter, hvordan angreretten skal gjennomføres og plikt for forbruker til å betale erstatning om bruken/prøvingen av bilen har vært mer omfattende enn hensynene bak angreretten tilsier.

April 2020