Bruktbilsalget kraftig opp – bilen det trygge transportmiddelet under koronaen

Usikre tider har ikke ført til noe bråstopp i bruktbilmarkedet. Snarere tvert imot. I sommer har vi handlet bruktbil som aldri før. Kan det være fordi at i en usikker tid er bilen det sikre alternativet?

Det er ingen tvil om at koronaen har stukket kjepper i hjulene for salg av nye biler i Norge. Men, til gjengjeld går salget av brukte biler svært godt ifølge Norges Bilbransjeforbund (NBF). Svært mange har valgt å kjøpe ny bruktbil de siste månedene og nå klarer enkelte forhandlere ikke å skaffe nok brukte biler.

Sammenheng med koronaen

Salget av brukte biler har økt med hele 6,5% hittil i år sammen lignet med 2019 - en oppgang bransjen ikke hadde sett for seg da koronaen slo innover oss med tiltak og permitteringer i vinter. I dag ligger det ca. 48500 brukte personbiler på finn.no mot over 70.000 biler i mars.

- Våre medlemmer forteller at det er svært høy etterspørsel etter brukte biler om dagen. En del butikker har nå i stor grad begynt å kjøpe inn biler i tillegg til bilene som byttes inn og rapporterer at de er vanskelig å få tak i nok biler om dagen, forteller Christian Lagaard, rådgiver hos NBF. 

Christian Lagaard. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon.

Selv om også nybilsalget har begynt å ta seg opp igjen så er det foreløpig ingen grunn til å tro at bruktbilsalget vil avta med det aller første. I et normalt år omsettes det ca. 450.000 brukte biler i Norge mot 150.000 nye biler. Flere kunder trekker frem at de nå ser på bilen som det trygge alternativet. 

Bilen – det trygge alternativet

Det er mange mulige årsaker til det økte salget. En av dem er at mange i år har brukt feriepengene på å fornye bilparken før de la ut på bilferie i Norge. En undersøkelse NBF gjorde før sommerferien viste at så mye som 70% av oss skulle bruke bil på ferie i sommer. Men, at bilen er det trygge alternativet i tiden vi er med på har trolig også innvirkning på salget.

- Vi tror det. Tiden vi nå er inne i viser oss hvor viktig bilen er for samfunnet og i hverdagen vår. Når myndighetene og arbeidsplassen vår nå ber oss om å ikke reise kollektivt fordi dette presenterer en høy smitterisiko er det lett å tenke seg en fleksibel og smittefri hverdag i bilen er en bedre løsning, forklarer Lagaard. 

NBF tror at når den regnfulle høsten og den kalde vinteren kommer så vil ennå flere ta bilen til både jobb og fritidsaktiviteter. 

- Bilen fremstår nok for svært mange nå som det sikreste alternativet når det blir ennå kaldere og det å gå og sykle ikke er et alternativ for de aller fleste. For mange kan delvis hjemmekontor være en løsning, men svært mange må på arbeidsplassen for å jobbe. For eksempel folk i helsevesenet, sier Lagaard. 

Bransjeforbundet håper at både arbeidsplasser og myndigheter ser på muligheten for å gjøre det enklere å kjøre bil i månedene vi nå skal inn i.

- Det er helt naturlig i disse dager med kall det gjerne unntakstilstand at bedrifter og politikerne ser på mulighetene for å gjøre det enklere å bruke bilen for at folk skal få livene sine til å gå opp på en smittesikker måte, oppfordrer Lagaard.