Det handler om å vrake de aller eldste bilene

Flere medlemmer har stilt spørsmål som gjelder NBFs arbeid for å fornye bilparken. For å tydeliggjøre vår mening: det handler om biler som er eldre gjennomsnittlig vrakalder, det vil si 18,2 år.

NBF arbeider for å få en ekstra vrakpremie for biler over 19 år. Det betyr ikke at entusiast biler, eller biler av god kvalitet skal vrakes. Det handler om at de aller eldste bilene med lav verdi vrakes litt tidligere. Hvis noen tusen flere biler vrakes hvert år vil det bidra til en bedre dynamikk i bruktbilmarkedet og nybilmarkedet. I tillegg vil en vrakpremie gi støtte til de som eier biler av lav kvalitet slik at de kan bytte bilen ut med en litt nyere bil.
Det handler ikke om at alle skal kjøre elbil. Men å sikre en så ny og så stor bilpark som mulig. En nyere bilpark vil øke verdiskapningen i bilbransjen, redusere utslipp og bedre trafikksikkerheten.