Dette sier Statens vegvesen om transport av bil når samlet totalvekt overstiger 3500 kg

NBF har fått en henvendelse fra et medlem angående frakt av biler til og fra verksted ved driftsstans eller ved tilbakelevering til kunde, når transport foregår med bil og henger når samlet totalvekt overstiger 3500 kg. Spørsmålet dreier seg om slik transport er omfattet av kjøre- og hviletidsreglene, krav om fartsskriver og sjåførkort.

Tolkningen her har ikke vært helt klar, så spørsmålet er forelagt Statens vegvesen og svaret følger vedlagt.

Omsatt i den praktiske hverdag for et verksted/bilforhandler tolker vi svaret slik;

Transport til reparasjon hvor man ikke krever vederlag faller utenfor kjøre/hviletidsreglene såfremt man bruker eget personell, hvis hovedbeskjeftigelse ikke er å bedrive transportvirksomhet og avstanden er under 100 km fra verkstedet.

Ved transport mellom verksteder og hvor man tolker svaret bokstavelig, så er det eksempelvis lakkerer som skal transportere bil fra karosseriverkstedet til lakk og ikke en tilfeldig annen medarbeider.

Dette er knyttet opp til unntaket fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene hvor det står "…….kjøretøyer eller kombinasjoner av kjøretøyer med en største tillatt masse som ikke overstiger 7,5 tonn og som brukes til å transportere materialer, utstyr eller maskiner som føreren bruker i sitt arbeid".

Ved transport av bil til kunde, så ansees dette som transportoppdrag. Det betyr da at når bilen er ferdigstilt etter reparasjon, så ansees det som transport omfattet av kjøre- og hviletidsreglene dersom bil transporteres på henger hvor totalvekt overstiger 3500 kg.

Les svaret fra Statens vegvesen her >