Ett av fem bilverksteder/kontrollorganer bryter regelverket for EU-kontroll ved å kontrollere egne biler

NAF Magasinet Motor tok 7. august opp resultatene fra Statens vegvesens revisjoner av kontrollorganers praksis i forhold til å ta EU-kontroll på "egne" biler. Det viser seg at ett av fem verksteder/kontrollorgan her ikke har prosedyrene og praksis for dette i orden. Vi i NBF har ved flere anledninger presisert hvordan regelverket om habilitet skal forstås og vi gjentar dette gjerne.

Se tidligere artikkel på temaet her.

NBFs erfaring er at dette er det de fleste er usikre på :

  • Egne biler som firmaet eier kan kontrolleres (eksempelvis bruktbiler), men rutine må være beskrevet i kvalitetsstyringssystemet
  • Biler til andre kolleger; OK med biler til andre som tilhører andre avdelinger enn kontrollorganet (kontrollorganet er verkstedet), altså kan man kontrollere privatbilen til eksempelvis en selger.
    Man kan da ikke kontrollere biler til kolleger på verkstedet eller verkstedets sjef/er. Slik sett kan også privat bil tilhørende daglig leder være en utfordring.

De to habilitetsutfordringene skjematisk beskrevet:

Hvordan innretter man seg: