EU-kommisjonen tester for tiden noen av endringene som det nye gruppeunntaket kan vise seg å inneholde. Imidlertid er det fortsatt snakk om mulige endringer uten garanti for at disse elementene finner veien til den endelige versjonen, som vil tre i kraft i 2022.

Resultatet av evalueringen av det vertikale gruppeunntaket, som gjelder alle bransjer, ble offentliggjort i september 2020. Evalueringen viste at det fortsatt er behov for gruppeunntak, men at det er behov for å endre flere ting. Dette skyldes særlig utviklingen av online salg, nye markedsaktører og nettportaler for prissammenligning.

I 2021 vil EU-kommisjonen publisere et utkast til det reviderte vertikale gruppeunntaket med tilhørende retningslinjer. Man bør huske på at gruppeunntaket ikke bare dekker bilindustrien, og at de foreslåtte endringene er basert på innspill fra mange forskjellige bransjer. Av interesse for bilindustrien har evalueringen utløst forslag til endringer innen følgende områder:

Når importøren også er forhandler / parallelldistribusjon

Det er innenfor omfanget av det gjeldende gruppeunntaket at en fabrikk eller importør kan konkurrere med sine forhandlere på detaljnivå. Utviklingen i online salg har økt denne parallelle distribusjonen til et nivå der den ikke lenger er ubetydelig. Det er derfor behov for å se på om dette skal reguleres.

Kommisjonen ser på forskjellige alternativer. Det regnes bl.a. å regulere parallell distribusjon ved å tillate dette bare for leverandører med en begrenset markedsandel. Det vurderes også å fjerne muligheten for parallell distribusjon helt fra gruppeunntaket.

Aktivt og passivt salg

Mens de gjeldende reglene ikke tillater begrensninger på passivt salg, er det til en viss grad tillatt å sette grenser for en forhandlers aktive salg. Under evalueringen av gjeldende gruppeunntak er det foreslått muligheten for å etablere "delt eksklusivitet" mellom to eller flere forhandlere i et bestemt område og muligheten for å kombinere eksklusiv og selektiv distribusjon.

Kommisjonens umiddelbare forslag til regulering kan være å tillate fabrikken / importøren å innføre flere restriksjoner på aktivt salg. Som en annen løsning peker kommisjonen også på å sikre mer effektiv beskyttelse av selektive distribusjonssystemer.

Online salg

Nettsalg har utviklet seg til en velfungerende salgskanal det siste tiåret, mens fysiske butikker står overfor økende press. Nettsalg betraktes som passivt salg, som det etter gjeldende gruppeunntak ikke kan legges begrensninger for. Siden denne formen for salg har utviklet seg betydelig siden siste gruppeunntak ble sist revidert, kan det nye gruppeunntaket kreve at det etableres noen nye regler for dette.

Det foreslås f.eks. for å tillate prisdifferensiering for produkter som selges online sammenlignet med produkter som selges fra fysiske butikker. Et annet forslag til løsning kan være å tillate en forskjell i krav til nettbutikker og til fysiske butikker.

Neste trinn i prosessen

På slutten av året vil neste trinn i prosessen mot utarbeidelse av et revidert gruppeunntak være en offentlig høring. Her gis det anledning til å komme med kommentarer og merknader til f.eks. forslagene nevnt ovenfor. NBF følger selvsagt med dette arbeidet gjennom Alliance of European Car Dealers and Repairers (AECDR) hvor NBF er medlem.

(Hovedelementene i informasjonen er hentet fra NBF søsterorganisasjon Bilbranchen i Danmark)