Ny ordning for støtte til anskaffelse av elvarebil trer i kraft 23.november

Vedlagt finner du informasjon fra Enova som vi anbefaler at du setter deg nøye inn i. Du vil her også finne en oversikt over nye støttesatser per modell. Merk at disse er levende og oppdateres daglig i tråd med prisbildet i markedet.

Som informert om i nyhetsbrev av 27.oktober i år kommer det en ny ordning og nye satser for støtte til anskaffelse av elektrisk varebil for firmaer. 

Ordningen trer i kraft 23. november. 

NB! Enova presenterer hovedlinjene i den endrede støtteordningen på NBF Høstmøte den 17. november. Dette er et gratis digitalt arrangement med start kl 1500 – meld deg på her >

Her er noe av det mest sentrale i endringen: 

• Du som forhandler søker på vegne av bilkjøperen. Kunden søker ikke selv.
• Det må søkes om støtte før kjøpekontrakten signeres.
• Det tar få minutter å søke. Søknadsbehandlingen er automatisk, og man får svar tilnærmet umiddelbart.
• Støtten skal gå til den virksomheten skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Kunder som skal lease bil, kan derfor ikke få støtte til kjøpet (men det kan naturligvis leasingselskapet).
• Bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter kan ikke motta statsstøtte. Kunder som ikke kvalifiserer for støtte, kan du eventuelt pense over på leasing.
• Støttesatsene er tilpasset den enkelte bilmodell og tar utgangspunkt i bilens listepris sammenlignet med prisen på en tilsvarende fossil varebil. Ikke alle elvarebiler kvalifiserer dermed for støtte. Satsene oppdateres automatisk daglig, og kunden kan sjekke oppdaterte støttesatser på enova.no/elvarebil.
• Bilen må være registrert i Kjøretøyregisteret senest 9 måneder etter at tilsagn om støtte er gitt.
• Bilkjøperen må selv (via BankID) bekrefte innholdet i søknaden og kriteriene for tilsagnet, og er den som er ansvarlig for at opplysningene som sendes inn til Enova er korrekte.

Husk å registrere deg som bruker av Enovas søknadssystem (webtekst bilforhandlere)>

Her finner du programteksten for elvarebil >

Her finner du oppdaterte støttesatser > 

Her finner du FAQ for elvarebil >