Viktig å gi prisopplysninger

Mange verksteder mangler fortsatt prisopplysninger. Høsten 2016 informerte NBF om at verkstedene måtte ha prisopplysninger på sine hjemmesider.

Vi har med ujevne mellomrom sendt ut påminnelser om dette, og herved kommer nok en påminnelse. NBF har forøvrig endret prisinformasjonsmalen vi har laget for medlemsbedriftene, slik at den er tilpasset NBFs nye visuelle profil.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester stiller krav om at bilverkstedene skal informere forbrukere om prisene på sine tjenester slik at forbrukerne kan foreta valg basert på en reell priskonkurranse. Forskrift om prisopplysninger finner du ved å trykke her.

Forskriftens kapittel 3 inneholder de bestemmelsene som er særlig relevante for verkstedene.

Prisopplysningene skal være synlige der hvor tjenesten normalt bestilles og på verkstedenes hjemmesider, for de som har slike.

Norges Bilbransjeforbund har i samarbeid med Forbrukertilsynet laget en mal for hvordan verkstedene kan gi prisinformasjon. Malen kan lastes ned her. Malen er tilpasset NBFs nye visuelle profil.

Malen fylles ut av hvert enkelt verksted og priseksemplene som presenteres bør tilhøre tjenester som utføres på de mest relevante bilmodellene. Det anbefales at verkstedet synliggjør prisopplysninger for minst ti ulike bilmodeller. Dersom verkstedet tilbyr flere produkter til fast pris, kan det med fordel tilføyes prisinformasjon også om disse.

Siden timeforbruket ikke alltid kan forhåndsberegnes, må verkstedet som en del av prisopplysningene oppgi sin veiledende timepris. På forespørsel må verkstedet også kunne gi en fast pris på tjenesten. Verksteder som i tillegg er godkjente kontrollorganer, og som tilbyr periodisk kjøretøykontroll, må opplyse om prisen på denne tjenesten.

Dersom et verksted ikke overholder kravene til prisinformasjon, kan det medføre at verkstedet må betale tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. I tillegg er det heller ingen god markedsføring om bedriften skulle bli avslørt av Forbrukertilsynet for ikke å følge de kravene som stilles. Bedriftene oppfordres derfor til å innrette seg slik at prisinformasjonspliktene overholdes.

Flere og flere forbrukere søker informasjon på nett, hvor de blant annet forventer å finne priser på varer og tjenester til enhver tid. Kunder som søker prisinformasjon om vanlige verkstedtjenester forventer med andre ord å finne dette på verkstedets hjemmeside.

Kundenes forventninger om prisopplysninger, i tillegg til at regelverket pålegger at det gis slike opplysninger, er to gode grunner for å synliggjøre prisinformasjon på hjemmesiden.