Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Viktig informasjon til verkstedbransjen om ny verkstedforskrift

NBF distribuerer her to informasjonsskriv som Statens vegvesen har utformet. Vi anbefaler at alle personer og virksomheter som er berørte av den nye verkstedforskriften leser denne informasjonen nøye.