Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk før eller under ferien?

Det er klare regler for når en arbeidstaker kan kreve ferie utsatt som følge av sykdom før eller under ferieavvikling.

Les om vilkårene for å kreve utsettelsen, herunder kravet til 100% arbeidsuførhet og dokumentasjonskrav i denne artikkelen fra Arbinn >