En betydelig andel av henvendelsene NBF-advokatene får om konflikt mellom kunde og verksted etter verkstedarbeid kunne vært unngått om verkstedet hadde sørget for tydeligere avtale. Overraskende mange baserer seg på muntlige avtaler, som nærmest blir verdiløse ved konflikt. Der ord står mot ord, vil det oftest være verkstedet som trekker det korteste strået.

NBF lanserer i dag et verktøy som vil hjelpe verkstedene med å lage bedre avtaler. Verktøyet, som er laget eksklusivt for NBFs medlemsbedrifter, er ment å begrense antall konflikter og hindre unødig tap av penger.

 

NBFs nye verktøy er en veileder for hvordan ordrebekreftelser kan se ut og hva jussen sier om hvordan ulike spørsmål omkring verkstedarbeider skal løses. Veilederen inneholder også tekster (maler) som bedriftene fritt kan kopiere inn i sine egne ordrebekreftelser.

 

Under vårt arbeid med veilederen har vi innhentet synspunkt fra både merkeverksteder og selvstendige verksteder. Vi mener derfor å ha fått med de fleste aktuelle temaene, og vi tror at løsningene veilederen foreslår er praktiske og gjennomførbare.

 

NBF er en interesseorganisasjon for bilbransjen, og er derfor opptatt av å sikre bransjen gode rammevilkår og gode verktøy. Likevel mener vi at også bedriftenes kunder vil nyte godt av klarere avtaler, fordi det vi bidra til økt forutberegnelighet i tillegg til at kunder verdsetter profesjonelle bedrifter. Tekstene som foreslås er i samsvar med forbrukerlovgivning og er balanserte og rimelige.

 

Vi inviterer våre medlemmer til å ta i bruk den nye veilederen, som finnes i NBFs digitale verktøykasse, under forhandler- og servicemarkedsdrift >