OBS – Nå er det høysesong for aggressive "kataloghaier" – les hva du bør være oppmerksom på

Sommer er høysesong for aggressiv markedsføring og telefonsalg fra mer eller mindre useriøse tilbydere av særlig katalogtjenester. En del aktører der ute forsøker å utnytte at ferietid innebærer bemanning med uerfarne ferievikarer, som ikke har full oversikt over hvilke avtaler og forpliktelser bedriften har.

Det sendes ut tilbud kamuflert som fakturaer eller selgere ringer opp tilbyr sine tjenester. Ofte kan navnet på disse tilbyderne være til forveksling lik seriøse aktører eller offentlige tjenester, slik at mottaker blir villedet til å inngå avtale. Andre ganger kan ansatte bli villedet til å tro at det dreier seg om en gratistjeneste, men så viser det seg at det likevel koster penger når avtale er inngått.

NHO har sammen med en rekke aktører gått sammen om nettsiden www.varslingslisten.no.

Her gis det gode råd i forbindelse med inngåelse av avtaler, men også dersom du mener deg lurt inn i en avtale. Vi anbefaler våre medlemmer å gå inn på siden og lese den nyttige informasjonen som finnes der. Det kan videre være god strategi å informere sommeransatte, enten det er vikarer eller fast ansatte, om å være oppmerksomme på virksomheten til kataloghaiene særlig om sommeren.

 

www.varslingslisten.no er det dessuten mulig å registrere en klage dersom dere urettmessig mener dere har bundet til en avtale.

 

Dette er noen av rådene som gis på www.varslingslisten.no:

"Betaler du en urettmessig faktura, fortsetter problemet for andre"

Ikke aksepter et tilbud uten at du er sikker på hva det omfatter
Hvis både produktet og bedriften et ukjent, bør du være ekstra på vakt. Vær særlig oppmerksom på bedrifter som spiller på navnelikhet med etablerte produkter eller bedrifter. Kontroller at en eventuell henvisning til eksisterende kunderelasjon er reell. Be eventuelt om å få oversendt kopi av avtale som påstås å være inngått tidligere.

Be om å få tilbudet skriftlig
Selgere som har hastverk med å få sluttet en avtale er det all grunn til å være skeptiske til. Under forutsetning av at du finner tilbudet interessant, be om å få oversendt tilbudet skriftlig slik at du kan vurdere det i ro og mak.

Les avtalevilkårene grundig
Les særlig bestemmelser om pris, betaling, bindingstid og opphør. Les gjennom all tekst, også den som er skrevet med liten skrift. Sjekk at ordrebekreftelser og fakturaer virkelig stemmer overens med det du mener å ha bestilt eller avtalt.

Er selger pågående – vær skeptisk
Hvis du blir forsøkt presset til å takke ja til “et spesielt godt tilbud”, er det god grunn til å være ekstra skeptisk. Ikke la deg presse av at tilbyderen sier det haster med å ta en avgjørelse. Merk at det ikke gjelder noen generell angrerett for næringsdrivende slik som for forbrukere.

Responder på feil
Ta deg alltid tid til å sende en enkel, skriftlig reklamasjon til avsender hvis du   mottar uriktige ordrebekreftelser, fakturaer, inkassovarsler el..l. - og gjør det raskt.

Ikke betal for å bli kvitt et problem
Ved å betale denne type fakturaer er du med på å opprettholde    inntektsgrunnlaget til useriøse aktører og dermed indirekte bidra til at enda flere næringsdrivende blir utsatt for problemene.

Ikke la deg skremme av ordet "inkasso"
Hvis du kan dokumentere at du har bestridt kravet (se pkt 5) og at dine innsigelser er berettigede, kan ikke et inkassofirma inndrive kravet. Et bestridt krav der innsigelsen ikke er åpenbar grunnløs kan ikke inndrives ved inkasso, men må gå veien om de ordinære domstoler for å få dom for kravet som deretter eventuelt kan inndrives. Les mer om inkasso på https://www.forbrukerradet.no/forside/okonomi-og-betaling/inkasso-2/ (disse reglene gjelder for inkasso i sin alminnelighet)