Til verkstedskunden: Vet du hvilke konsekvenser det kan ha for deg å benytte "svart" arbeid?

Vet du hvilken risiko det er for deg som kunde å reparere bilen din "svart"? Det som umiddelbart kan fremstå som et økonomisk fordelaktig tilbud, kan vise seg å bli et risikoprosjekt for både for bilens sikkerhet, men også økonomisk for deg både i din eiertid og ved videresalg av bilen.

Kort oppsummert risikerer du:

  • At bilen blir mer trafikkfarlig
  • At du ikke kan klage på utført arbeid
  • At du mister garanti
  • Ansvar for bilens tilstand etter at den er solgt videre
  • At bilens verdi blir redusert
  • Straff for medvirkning til skatt- og avgiftskriminalitet

Les videre om hva kundene risikerer ved å handle "svart" > 

NBF-medlemmer kan finne infoplakater til egen nettside eller til bruk sine lokaler i Digital verktøykasse >