Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy med fjernstyring

Vi har fått noen henvendelser vedr. utfordringer med enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy med fjernstyring, typisk asfaltspreder. Vedlagte notat fra Statens vegvesen skal gi en nærmere avklaring på hvordan dette skal håndteres for å sikre mer likebehandling.

Vi anbefaler at dokumentet bekjentgjøres for de som ved registrering forestår dokumentinnsending til TS0/Dokumentenheten i Statens vegvesen.

Se notatet fra Statens vegvesen her >